در بخش بوتان سایت آکا تعداد 2 مقاله در مورد بوتان وجود دارد امیدواریم مقالات آکا برای شما مفید واقع شود

بوتان یکی از فقیرترین کشورهای جهان

بوتان یکی از فقیرترین کشورهای جهان

بوتان یکی از فقیرترین کشورهای جهان پایتخت: تیمفو  زبان رسمی: دزونگخا (تبتی،رسمی) ،نپالی نوع حکومت: سلطنت موروثی  واحد پول: :نگالتروم(ngultrum ) ،روپی
صفحه 1 از 1
برس حرارتی
تبلیغات