این پارک در داخل رودخانه گرونر سی درستیریا  اتریش واقع شده است. در فصل زمستان عمق این دریاچه به یک یا دو متر می رسد و پارک زمستانی " ستیرا" از آن ظاهر می شود و عاشقان بازی و ورزش به این پارک می آیند و به تفریح و پیاده روی می پردازند.

اما در آغازفصل بهار وبالارفتن درجه حرارت هوا  برفها در ارتفاعات به تدر یج آب می شود و به درون این رودخانه یا پارک می ریزد و این پارک زیبا را  تا ارتفاع 12 متربه زیر آب می برد. این دریاچه رنگ سبز  خود را از درخت ها و گیاهان سبز پارک می گیرد.

دمای آب این دریاچه  در فصل بهار بین 4تا 8 درجه سانتیگراد است. در فصل بهار این دریاچه بیشتر مورد توجه غواص ها برای تماشای درختان وگل ها در زیر آب قرار دارد ، ولی با آمدن فصل زمستان  و ظاهر شدن دوباره پارک  این دریاچه با استقبال مردم روبرو خواهد شد.

مکانهای دیدنی اتریش

تماشای

مکانهای دیدنی اتریش

توجه

مکانهای دیدنی اتریش

زیر

مکانهای دیدنی اتریش

درجه

مکانهای دیدنی اتریش

دریاچه

مکانهای دیدنی اتریش

دریاچه

مکانهای دیدنی اتریش

فصل

مکانهای دیدنی اتریش

فصل

مکانهای دیدنی اتریش

پارک

مکانهای دیدنی اتریش

فصل

مکانهای دیدنی اتریش

پارک

مکانهای دیدنی اتریش

پارک

مکانهای دیدنی اتریش

مکان

مکانهای دیدنی اتریش

اتریش

مکانهای دیدنی اتریش

اتریش

 منبع:topnop.ir

گردآوری جهان شناسی آکا