جهانگردی

لوکزامبورگ

در بخش لوکزامبورگ سایت آکا تعداد 2 مقاله در مورد لوکزامبورگ وجود دارد امیدواریم مقالات آکا برای شما مفید واقع شود

لوکزامبورک پوشیده از درخت

لوکزامبورک پوشیده از درخت

لوکزامبورک پوشیده از درخت پایتخت: لوکزامبورگ  زبان رسمی: لتسه بورگی (ملی) ، فرانسوی و آلمانی (هر دو رسمی ). نوع حکومت: دوک نشین ...  واحد پول: یورو م
صفحه 1 از 1
تبلیغات