اشلسویگ-هولشتاین


اشلسویگ-هولشتاین (به آلمانی: Schleswig-Holstein) یکی از شانزده ایالت آلمان است. پایتخت این ایالت شهر کیل است. این منطقه یکی از عوامل مهم وحدت آلمان در قرن نوزدهم میلادی بود. جنگ هفت هفته‌ای بین پروس و اتریش که با پیروزی پروس به پایان رسید بر سر حاکمیت این منطقه بود.


فرهنگ

فرهنگ اشلسویگ-هولشتاین آمیخته‌ای از فرهنگ‌های آلمانی و دانمارکی است.