مالاکاستر
( Mallakaster )


مالاکاستر نام یکی از استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور آلبانی است.چشم اندازهای زیبای طبیعت بکر مالاکاستر آلبانی

آثار

زیبای

بناهای کهن در مالاکاستر

استان‌های سی‌و‌شش‌گانه کشور آلبانی

آثار کشف شده در مالاکاستر

استان‌های