جهانگردی

سری‌لانکا

در بخش سری‌لانکا سایت آکا تعداد 3 مقاله در مورد سری‌لانکا وجود دارد امیدواریم مقالات آکا برای شما مفید واقع شود

اطلاعاتی در مورد سری لانکا

اطلاعاتی در مورد سری لانکا

جهانگردی - قاره آسیا - اطلاعاتی در مورد سری لانکا پایتخت: کلمبو (پایتخت فعلی ), سری جایا وارد نِپوراکوته (مرکز قانون گذاری و پایتخت برگزیده)  زبان ر
صفحه 1 از 1
برس حرارتی
تبلیغات