معماری دیدنی معبد بوداییان در چین
معبد بودایی  Maytszishan واقع شده در استان گانسو در شمال غرب چین قرار گرفته است. این معبد یک نمونه دیدنی از معماری است. در این معبد بیش از 7000 مجسمه و بیش از 1000 متر مربع نقاشی های دیواری قرار دارد. بلند ترین مجسمه این معبد 16 متر طول دارد. تمامی راه پله های این معبد با چوب ساخته شده که بدلیل قدمت با ستون های لزی تقویت شده اند.

تصاویر معبد بودایی  Maytszishan

 

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 مکانهای تاریخی چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 معماری معبد بودایی  Maytszishan

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 معبد بودایی  Maytszishan

معبد بودایی  Maytszishan در چین

معبد بودایی

معبد بودایی  Maytszishan در چین

جمهوری خلق چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 جاهای دیدنی چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 اماکن دیدنی چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 مکانهای تاریخی چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 معماری معبد بودایی  Maytszishan

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 معبد بودایی  Maytszishan

معبد بودایی  Maytszishan در چین

معبد بودایی

معبد بودایی  Maytszishan در چین

جمهوری خلق چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 جاهای دیدنی چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 اماکن دیدنی چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 مکانهای تاریخی چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 معماری معبد بودایی  Maytszishan

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 معابد چین

معبد بودایی  Maytszishan در چین

 معبد بودایی  Maytszishan

منبع:topnop.ir

گردآوری جهان شناسی آکاایران