شهر "آن آربور" در ایالت میشیگان آمریکا یکی از زیباترین شهرهای دنیا در فصل پاییز است. جنس، نوع درختان و پوشش آنها فضایی بسیار دل‌انگیز، منحصر بفرد و رویایی به این شهر می‌بخشد.


از آن جایی که این شهر یکی از زیباترین شهرهای دنیا در فصل پاییز است مسافران زیادی را در این فصل به خود جلب می‌کند.

 

 زیباترین پاییز دنیا

 جالبترین شهرهای دنیا

  زیباترین پاییز دنیا

 قشنگترین شهرهای دنیا

  زیباترین پاییز دنیا

 زیباترین شهرهای دنیا

  زیباترین پاییز دنیا

 شهر آن آربور در ایالت میشیگان

  زیباترین پاییز دنیا

زیباترین پاییز دنیا

  زیباترین پاییز دنیا

آمریکا

  زیباترین پاییز دنیا

 تور گردشگری

 زیباترین پاییز دنیا

 گردشگری

 زیباترین پاییز دنیا

 جالبترین شهرهای دنیا

 زیباترین پاییز دنیا

 قشنگترین شهرهای دنیا

 زیباترین پاییز دنیا

 زیباترین شهرهای دنیا

 زیباترین پاییز دنیا

 شهر آن آربور در ایالت میشیگان

منبع:yjc.ir

گردآوری جهان شناسی آکاایران