فانوس یخ زده دریاچه میشیگان
این فانوس دریایی در دریاچه میشیگان در آمریکا بر اثر سرمای شدید در زمستان چهره ای دیدنی به خود گرفته بود.

تصاویری از فانوس یخ زده دریاچه میشیگان

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

آمریکا

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

مکان های دیدنی میشیگان

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

جاذبه های گردشگری میشیگان

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

طبیعت زیبای میشیگان

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

نقشه میشیگان

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

مساحت میشیگان

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

مراکز گردشگری میشیگان

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

جاذبه های میشیگان

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

دیدنی های میشیگان

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

دیدنی های جهان

فانوس یخ زده دریاچه میشیگان/اماکن دیدنی جهان

جهانگردی

 منبع:topnop.ir
منبع:

گردآوری جهان شناسی آکا