جهانگردی

کاستاریکا

در بخش کاستاریکا سایت آکا تعداد 2 مقاله در مورد کاستاریکا وجود دارد امیدواریم مقالات آکا برای شما مفید واقع شود

کاستاریکا

کاستاریکا

 کاستاریکاکاستاریکا کشوری است در آمریکای مرکزی. پایتخت آن سان خوزه است.نام و وجه تسمیه آننام این کشور در زبان فارسی کاستاریکا و کستاریکا هم نوشته
صفحه 1 از 1
برس حرارتی
تبلیغات