تاپ ناپ: هتل دی گلیس نام این هتل یخی در شهر کبک کانادا میباشد. این هتل با استفادهاز 15 هزار تن برف و بیش از 500 هزار تن یخ تشکیل شده است . با توجه به اینکه مصالح بکار رفته در این هتل یخ و برف هستند هر ساله با آغاز زمستان طراحی این هتل را تغییر می دهند که حدودا یک ماه زمان می برد. این هتل دارای36 اتاق است که با دکوراسیون کاملا یخی ساخته شده اند. از مجسمه های روی دیوار ها گرفته تا تخت همه از یخ درست شده اند.
جهان گردی ,جهانگردی ,دیدنی های جهانجهان گردی ,جهانگردی ,دیدنی های جهانجهان گردی ,جهانگردی ,دیدنی های جهانجهان گردی ,جهانگردی ,دیدنی های جهانجهان گردی ,جهانگردی ,دیدنی های جهان


گردآوری جهان شناسی آکاایران