در بخش سنگال سایت آکا تعداد 3 مقاله در مورد سنگال وجود دارد امیدواریم مقالات آکا برای شما مفید واقع شود

آشنایی با سنگال

آشنایی با سنگال

آشنایی با سنگال ( Senegal ) پایتخت: داکار  زبان رسمی: فرانسوی (رسمی) ، وُلوف (36%) ، سِرِر (19%) ، فولانی (13%  نوع حکومت: جمهوری  واحد پول: فرانک آف
سنگال

سنگال

جمهوری سنگال کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن داکار است.حکومت : جمهوریمساحت : 720/196 کیلومترمربع جمعیت : 000/327/10 نفر رشد سالانه جمع
صفحه 1 از 1
تبلیغات