در بخش نیجر سایت آکا تعداد 3 مقاله در مورد نیجر وجود دارد امیدواریم مقالات آکا برای شما مفید واقع شود

آشنایی با نیجر

آشنایی با نیجر

آشنایی با نیجر ( Niger ) پایتخت: نیامی  زبان رسمی: فرانسوی ( رسمی )، حوصه ( 85% ).  واحد پول: فرانک آفریقا ... مذهب: اسلام سنی ( 85% ). امید طول عمر
نیجر

نیجر

درجنوب جمهوری صحرا قرارگرفته و کشوری وسیع ومحصور در خشکی می باشد. میزان بارش سالانه از 56 سانتی متر درجنوب تا 5/0 سانتی متر در شمال متغیر بوده ب
صفحه 1 از 1
تبلیغات