در بخش لیبی سایت آکا تعداد 4 مقاله در مورد لیبی وجود دارد امیدواریم مقالات آکا برای شما مفید واقع شود

لیبی بهشتی در جهنم

لیبی بهشتی در جهنم

بهشتی در جهنمدر دل کویرهای گرم و سوزان جنوب لیبی دریاچه ای با نام "اوباری" وجود دارد. اطراف این دریاچه بقدری سر سبز و زیبا است که باورش بسیار سخت است
لیبی

لیبی

لیبی کشوری عربی و مسلمان است در آفریقای شمالی در میان مصر و تونس و چاد و نیجریه. پایتخت آن تریپولی استحکومت : جمهوریمساحت :1/759/180 کیلومترمربع جمع
صفحه 1 از 1
برس حرارتی
تبلیغات