جهانگردی

اتیوپی

در بخش اتیوپی سایت آکا تعداد 3 مقاله در مورد اتیوپی وجود دارد امیدواریم مقالات آکا برای شما مفید واقع شود

کشور اتیوپی

کشور اتیوپی

حکومت : جمهوری مساحت : 050/023/1 کیلومترمربع جمعیت : 000/774/60 نفررشدسالانه جمعیت : 9/2 درصدپایتخت : آدیس آبابا زبان : آمهاری – انگلیسی – عرب
صفحه 1 از 1
تبلیغات