جهانگردی

اریتره

در بخش اریتره سایت آکا تعداد 4 مقاله در مورد اریتره وجود دارد امیدواریم مقالات آکا برای شما مفید واقع شود

اطلاعاتی ازاریتره

اطلاعاتی ازاریتره

اطلاعاتی ازاریتره ( Eritrea ) پایتخت: اسمره  زبان رسمی: تیگرینهای (اکثریت)،تیگرهای ، عربی، عفاری ساهو نوع حکومت: جمهوری  واحد پول: ناکفا ... مذهب:
کشور اریتره

کشور اریتره

اریتره کشوری است در شمال شرقی آفریقا . پایتخت آن اسمره است. مشخصات آماری اریترهنام رسمی : اریتره (Eritrea)حکومت : جمهوریمساحت : ۱۱۷,۶۰۰ کیلومتر مرب
صفحه 1 از 1
تبلیغات